Intertuf 203

Tek komponentli, -5°C dereceye kadar olan düşük sıcaklıklarda kullanılabilen katransız vinil antikorozif.

Açıklama

KULLANIM AMACI

Su hattı üstünde ve altı için antikorozif olarak vede Tributyltin (TBT) anti-fouling üzerine bağlayıcı kat olarak. Kontrolu katodik koruma ile kullanıma uygundur. Gemide sefer sırasındaki bakımlarda, yeni inşaada, bakım ve tamirde kullanılır.

YÜZEY HAZIRLIKLARI

Dünya çapındaki standart denizcilik spesifikasyonları doğrultsunda kullanın.Kaplanacak yüzeyler temiz,kuru olmalı ve tüm kirleticilerden arındırılmalı. Uygun olarak, yüksek basınçlı temiz suyla veya temiz suyla yıkayın, tüm gresi, yağı, çözübilen kirleticileri ve diğer yabancı maddeleri SSPC-SP1’e göre, solvent ile temizleyin.

YENİ İNŞAA

Zorunlu olunduğu yerde, kaynak sıçraklarını çıkartın ve kaynak dikişlerini ve keskin köşeleri yumuşatın. Kaynak ve hasarlı alanlar Sa2½ (ISO 8501-1:2007) standardına göre raspa temizlenmeli veya Pt3 (JSRA SPSS:1984) standardına göre motorlu aletlenmeli. PVB ve onaylanmamış ön imalat astarları için yüzey Sa2½ (ISO 8501-1:2007) standardına göre raspa ile temizlenmeli. Demir oksit epoksi ön imalat astarı için, eksiksiz boyanın temiz ve kuru olduğundan emin olun. Kaynak dikişleri ve hasarlı alanlar, belirtilen standartında (ör. Sa2½ ISO 8501-1:2001) hazırlanmalı. Yüksek çinko astarları için AS2 International Paint süpürme raspa standartlarına göre süpürme raspa yapılmalı veya Pt2 (JSRA SPSS:1984) göre motorlu alet kullanılmalı. Raspalanmış alanlar için, astar oksidasyondan önce uygulanmalı. Eğer oksidasyon meydana gelmiş ise, yukarda belirtilen standartlarda tüm oksidasyonlanmış alan tekrar raspalanmalıdır.
Intertuf 203’nın yıprandığı yerede antikorozif sistemi ayırın, lütfen International Paint’e başvurun.

ANA TAMİRAT

Sa2½ (ISO 8501-1:2007) standardına göre aşındırıcı raspa temizliği. Eğer raspa ile Intertuf 203’nın uygulaması arasında oksidasyon meydana gelmiş ise, yüzey belirtilen görsel standartlara göre tekrar raspalanmalı. Yüzey kusurları, raspa temizlik süreci ile açığa çıkacaktır, dövülmelidir, doldurulmalıdır, veya, uygun biçime davranmış olmalıdır

İLGİLİ ÜRÜNLER