Intertuf 362

 Kışın çalışabilinir -5°C (23°F) dereceye kadar, sert yıpratıcı, yüzey toleranslı iki paket epoksi astar.

Açıklama

KULLANIM AMACI

Omurgadan güverteye geminin her yerinde kullanılan yüksek performanslı korozyon önleyici boya. Kontrolu katodik koruma ile kullanıma uygundur. Gemide sefer sırasındaki bakımlarda, yeni inşaada, bakım ve tamirde kullanılır

YÜZEY HAZIRLIKLARI

Dünya çapındaki standart denizcilik spesifikasyonları doğrultsunda kullanın. Kaplanacak yüzeyler temiz,kuru olmalı ve tüm kirleticilerden arındırılmalı. Uygun olarak, yüksek basınçlı temiz suyla veya temiz suyla yıkayın, tüm gresi, yağı, çözübilen kirleticileri ve diğer yabancı maddeleri SSPC-SP1’e göre, solvent ile temizleyin. Intertuf 362 , raspalı yüzeyleri korumaya tutucu astar olarak kullanıldığı zaman, Intergard 269 üzerine uygulanabilir. Astar yüzeyi kuru ve tüm kirleticilerden arındırılmış olmalı ve Intertuf 362 belirtilen üstboya aralıkları ile uygulanmalıdır (Intergard 269 veri föyüne başvurunuz).

YENİ İNŞAA

Zorunlu olunduğu yerde, kaynak sıçraklarını çıkartın ve kaynak dikişlerini ve keskin köşeleri yumuşatın. Kaynak dikişleri ve hasarlı veya bozulmuş ön-imalat astarları Sa2½(ISO 8501-1:2007) standardına göre raspalanmalı veya Pt3 (JSRASPSS:1984) standardına göre mekanik olarak temizlenmelidir. Bozulmamış,onaylanmış shop primer temiz,kuru,çözünebilir tuzlardan ve yüzeydeki diğer tüm kirliliklerden arınmış olmalıdır. Onaylanmamış ön imalat astarları Sa2½ (ISO 8501-1:1998) standardına göre raspa temizlenmeli. Bazı durumlarda International Paint standardının (ör. AS2 veya AS3) belirttiği gibi süprüme raspa kabul edilebilir.

Ana tamirat

Sa2 (ISO 8501-1:2007) standardına göre aşındırıcı raspa temizliği. Eğer raspa ile Intertuf 362’nın uygulaması arasında oksidasyon meydana gelmiş ise, yüzey belirtilen görsel standartlara göre tekrar raspalanmalı. Yüzey kusurları, raspa temizlik süreci ile açığa çıkacaktır, dövülmeli, doldurulmalıdır, veya, uygun biçime davranmış olmalıdır. Intertuf 362 International boya su raspası standardı olan HB2’ye göre ( hafif pasli ) hazırlanmış, HB2L veya HB2M’den daha kötü olmayan yüzeylere uygulanabilir.

İLGİLİ ÜRÜNLER